Community
커뮤니티
> 커뮤니티 > 공지사항
공지사항
 
작성일 : 17-12-26 11:42
통영시종합사회복지관 수의계약 결과 공고 - 푸드마켓 냉난방기 구입 설치
 글쓴이 : 장철주
조회 : 2,159  
   수의계약_공고.hwp (20.5K) [17] DATE : 2017-12-26 11:42:43

통영종복 공고 제 2017-060

 

통영시종합사회복지관 수의계약 결과 공고

 

(푸드마켓 냉난방기 구입 설치)

 

 

 

 

 

사업명

 

푸드마켓 냉난방기 구입 설치

 

계약개요

 

계약일자

 

계약기간

 

예정금액

 

계약금액

 

계약율(%)

 

2017.12.22.

 

2018.01.05.

 

3,000,000

 

3,000,000

 

100%

 

계약대상자

 

업체명

 

대표자

 

주소

 

LG전자 한미ENG

 

채종욱

 

경남 거제시 고현로 73-4

 

수의계약 사유

 

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령301(2천만원 이하)

 

사업장소

 

통영시나누미푸드마켓

 

기타

 

 


 
   
 


.


select count(*) as cnt from g4_login where lo_ip = '35.175.200.4'

145 : Table './ian_tycwc/g4_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php